VERKSAMHET

Brottmål

Målsägandebiträde, särskild företrädare och offentlig försvarare i brottmål

Obeståndsrätt

Konkurser och likvidationer

Arvsrätt

Testamenten och boutredningar

Förvaltningsrättsärenden

LVU-, LVM- och LPT-mål

Advokat Marie Fredborg

Advokat sedan 1988

Egen verksamhet sedan 1995

KONTAKT

Välkommen att ta kontakt.

Advokat Marie Fredborg AB har kontor i Västerås och Stockholm.

Mejladress: fredborg@telia.com

VÄSTERÅS

Kontor: (tidsbokning) Advokatfirman Fredborg
Sigurdsgatan 6
721 30 Västerås

Tel. 021-13 48 00
Fax. 08-509 096 00

STOCKHOLM

Postadress:

Advokatfirman Fredborg
Box 5223
102 45 Stockholm
Kontor: (tidsbokning) Advokatfirman Fredborg
Vindskontoret
Nybrogatan 11
Stockholm
Tel. 08-755 33 76
Fax. 08-509 096 00